For cough.

May cause slight drowsiness.

 

 

 

 

Untuk batuk.

 

Boleh menyebabkan rasa mengantuk.

 

 

 

 

咳嗽

 

可能会引起轻微的嗜睡。

 

Dextromethorphan 15mg Tablet

SKU: BEATT